kudtmlogo

Културно уметничко друштво Таше Милошевски од Ресен, Република Македонија постои од 1945 година. Во неговиот склоп работаат повеќе групи кои ја негуваат старата македонска песна и македонската фолклорна уметност.

Со анимирање на фолклорното богаство започнуваме со најмлади членови кои се на возраст од 6 до 8 години. Повозрасните во своите групи започнуваат да ги изучуват и изведуваат фолклорните кореографии, за да во наредната диференцијација веќе се спремни и учествуваат на детски фолклорни фестивали до 14 годишна возраст.

Ансамблот за народни песни и игри користи мошне богата и оригинална традиционална носија за сите сплетови кои ги изведува, носија која изобилува со рачно изработени везови и други орнаменти, со што се збогатува вкупниот впечаток при нашата изведба на уште побогата концертна програма.

Нашиот Преспанско – Македонски менталитет, нашата срдечност и дружељубивост и овозможи на нашава прекрасна општина да се побратими со многу градови ширум светот (Корчула – Хрватска, Елверум – Норвешка, Егирдир – Турција, Вегров – Полска, КраунПоинт – САД) и во реалноста да го сее семето на нашите вековни традиции и да ги чува корените на нашиот народ. КУД Таше Милошевски веќе седум години, традиционално од 24-ти до 28-ми Септември, успешно организира и меѓународен фолклорен фестивал кој се одржува под името Преспански Јаболкобер.

Културното наследство, материјално и нематеријално, со својата разновидност и посебност е богатство на човештвото, а неговата заштита е еден од најзначајните показатели за препознавање, дефинирање и афирмација на културниот идентитет.

Основните цели и задачи на КУД Таше Милошевски се:

 • негување, омасовување и развој на народниот изворен фолклор и песна (мелос) на македонскиот народ
 • негување и збогатување на традиционалните македонски изворни обичаи на фолклорот и мелосот, како и на националните малцинства што живеат во Македонија
 • негување и омасовување на драмската уметност
 • негување и омасовување на рецитаторската уметност
 • негување и омасовување на музичката уметност, староградската песна и слично
 • КУД се организира и остварува тесна соработка со соодветни организации и друштва од Републиката и пошироко, со локалната самоуправа, со Министерството за култура и со други културни институции и други институции
 • организира концерти и други настапи на јавни манифестации во градот, општината и пошироко
 • обезбедува постојана соработка со средствата за јавно информирање запознавајќи ја пошироката јавност за работата на КУД-от
 • формита посебни секции (групи), фолклорна, драмска, рецитаторска, инструментална и музичка каде што ќе дојдат до израз уметничките способности на членовите

Претседател: Љупчо Пецалевски

 • Собрание 
 • Изврешн одбор 
 • Надзорен одбор 

Лежи во Горна Преспа, на падините на планината Петрина.

Во римско време, поради стратегиската положба на овој крај, биле формирани повеќе воени логори и патни станици. Една древна транзитна станица на магистралниот пат Виа Егнација била позната под името Скиртијана. Подоцна, на нејзиното место била основана словенската населба Ресен. Околината на Ресен е познат овоштарски крај по одгледување и производство на јаболка, па многумина го нарекуваат „Македонска Калифорнија“.

Благодарение на извонредната глина е развиено грнчарството, а во 1971 г. е основана „Ресенската керамичка колонија“.

Највпечатлив објект во градот е „Сарајот“, кој е изграден во почетокот на 20 век. Според кажувањата, биле двајца другари. Едниот отишол да студира во Париз, а другиот останал во Ресен.

По извесно време од Париз стигнала разгледница на која била насликана зграда како денешниот сарај. Тогаш бегот, наводно, рекол: „Ти ќе гледаш таква зграда, а јас ќе живеам во неа“. Градена е од мермер и делкан камен.

Во 2003 година првпат во Отешево беше одржан Интернационалниот театарски фестивал – Актерот на Европа. Негова цел е заживување на театарската култура во Преспанскиот Регион на трите соседни држави – Македонија, Грција и Албанија. Фестивалот се одржува секоја година во почетокот на месец јули.

Под градот се простира Преспанското Езеро, второто по големина природно езеро во Република Македонија. Лежи на 853 м н.в. и зафаќа површина од 274,3 км2. Од нив на Македонија ѝ припаѓаат 176 км2, на Албанија 49,4 км2 и на Грција 47,8 км2. Во правецот север – југ Езерото е долго 28,6 км, а широчината му изнесува 16,9 км. Најголемата длабочина на водата е 54 м. Езерото не прима некоја поголема притока, а од него не истекува ниту една река, меѓутоа познато е дека на повеќе места водата понира под Галичица и оди во Охридското Езеро. Температурата на езерската вода во август изнесува 24,3 степени. Провидноста на водата се движи од 1,50 до 7,20 м.

Дел од Преспанското Езеро, оној кај селото Езерани, е ставен на Рамскарската листа на водни живеалишта.

Причината за тоа е што околу Езерото се регистрирани 96 видови водни птици. Од списокот на Рамскарската листа на кој 48 видови птици се ставени под трајна заштита, 17 се среќаваат на Преспанското Езеро.

Во Преспанското Езеро се наоѓа островот Голем Град. На него постојат неколку објекти. Еднокорабната црква „Свети Петар“ и фреските на нејзините ѕидови потекнуваат од 14 век. Меѓу композициите се и две ретки сцени во македонскиот фрескоживопис – „Опсадата на Цариград“, и „Бегството на Египет“. Тука се и остатоците од разурнатата црква „Свети Димитрија“. Археолозите имаат откриено остатоци и од други цркви што биле градени во периодот од 10 до 14 век, како и римска некропола и остатоци од луксузна римска куќа.

Островот денес не е населен со луѓе. Тој е прогласен за природен резерват и на него живеат неколку видови змии, голем број птици и повеќе видови растенија, меѓу кои и дрвото фоја.

Планината Галичица, која ги дели Преспанското и Охридското Езеро, е прогласена за национален парк во 1958 г. Се простира на површина од 22 750 хектари. Најниската точка е на нивото на Охридското Езеро – 693 м, односно Преспанското Езеро – 852 м, а највисоката точка е врвот Галичица – 2 275 м. Планината е богата со животински свет: мечки, диви кози, диви свињи, срни и повеќе видови птици. Се среќаваат околу 130 видови дрвја и грмушки, што претставува голема ректост во Европа. Низ Националниот парк се изградени 80 км асфалтни патишта. Тие водат по должината на крајбрежјето на езерата и низ централниот дел на планината, при што се искачуваат на 1 630 м.

Од видиковецот „Гога“ се гледаат двете езера.

Долж крајбрежјето на езерата, а во рамките на Националниот парк, се распоредени манастирите: „Свети Наум“, „Света Богородица Пештерска“, „Свети Стефан“, црквите – „Свети Илија“ во Елшани, „Света Богородица“ во Велестово и базиликата „Свети Ѓорѓи“.

На Галичица има над 10 пештери.

Во рамките на Националниот парк постои ловен резерват.

На брегот на Преспанското Езеро, северно од селото Курбиново, се наоѓа црквата посветена на свети Ѓорѓи. Живописот потекнува од 1191 година. Таа е мала, еднокорабна црква со полукружна апсида. Низ историјата била оштетувана од пожар, при што настрадале делови од живописот кој е поделен во три зони. Од фреските посебно внимание привлекуваат: Исус Христос и свети Ѓорѓи кои се прикажани во натприродна големина, св. Врачи, св. Пантелејмон, „Благовештение“, „Вознесение Христово“, „Среќавањето на Ана и Елисавета“, „Раѓањето и крштевањето на Христос“, „Воскресени Лазарово“, „Успение Богородично“, „Влегување во Ерусалим“, „Распетие“ и „Оплакување“. Сликарството на црквата му припаѓа на комненскиот период. Впечатливи се истакнатите форми на лицата и телата и компликуваните драперии, за кои историчарите на уметноста велат дека се барокно разиграни и му даваат печат на целиот насликан ансамбл. Композициите „Благовештение“, „Исус Христос“, фигурите од олтарната конха и други спаѓаат меѓу најубавите остварувања на византиското сликарство на просторот на Балканот.

На патот од Ресен кон Охрид се минува низ селото Косел, крај кое постои изгаснат вулкан. Од еден отвор постојано излегува гас богат со сулфур. Затоа често се чувствува мирис на расипано јајце. Од овде, оваа делница повторно завршува во градот Охрид.

Вести
nikolatrajkovski

Започна проектот „Дигитална збирка на КУД Таше Милошевски, Ресен“

Започнуваме со реализација на проект за дигитализација на постановките „Посеље”, „Малешевка” и „Радовишки собор”, со авторот Јовица Блажевски, поддржан од Министерството за култура на Република

Види повеќе »
Вести
nikolatrajkovski

Преспански јаболкобер 2022

Манифестацијата „Преспански јаболкобер 2022″ денеска официјално заврши со доделување на признанија меѓу кои ќе ги споменеме: – Признание за афирмација на Ресен и Преспа преку

Види повеќе »
Вести
nikolatrajkovski

Годишен концерт 2022 година

Секоја година на нашиот ревијален годишен концерт се доделуваат признанија на наши истакнати членови кои претставуваат наш начин да им се заблагодариме на истите, и

Види повеќе »

Членувањето во КУД Таше Милошевски може да биде:

 • Редовни членови
 • Спомагателни членови
 • Почесни членови

Доколку сакате да станете член тоа можете лесно да го направите во нашите простории.

Скоро секој регион во Македонија има своја карактеристика во поглед на носии и фолклорни игри. Изобилството од истите овозможи врвните стручнаци да ги создадат следните кореографии кои се само дел од репертоар кој го изведуваме.


Осоговка 

ЛокалитетКочанско, Играчки состав – мажи Карактер на орото: Типично машко темераментно оро со изразити баланси, потскоци, доскоци и остри движења со двете нозе. Се игра со голема екстраваганција и одважност и на одредени моменти со гласни извици на играорците.


Тресеница 

ЛокалитетМариово, Играчки состав – жени Карактер на орото: Типично женска игра со одмерени и достоинствени движења и изразито балансирање на телото. Содржи и динамичко драмски елементи, како тресење на крпи и одгледување во огледало, со кои се прикажува припрема на мома за да ја истакне својата грациозност и убавина.


Старо Тиквешко 

ЛокалитетТиквешко, Играчки состав – мажи 

Карактер на орото: Типично машка игра составена од пет дела во која има градација во темпото од бавно кон брзо. Првиот и вториот дел се побавни и се играат едноставно со изразити баланси и играње на колена, а другите три дела се доста побрзи со потскоци и доскоци, вртења на телото, клекнување на двете нозеи легнување на нозете и рацете.


Водарки 

ЛокалитетМакедонија, Играчки составжени Карактер на орото: Типично женска кореографија преку која се покажува старата традиција на момитe кои од селските чешми во стомни полнат вода. Кореографијата изобилува со мимичко, драмски елементи и вокална изведба. Почетокот преку кои се демонстрира начинот на носење на стомните е во побавно темпо. Во продолжение темото нагло се забрзува и со нежни доскоци во испреплетени леси на три групи од играорки се манифестира умешност и убавина.


Калајџиско 

ЛокалитетВелешко, Играчки составмажи и жени Карактер на орото: Умерено-брзо оро кое кон крајот се забрзува. Се одликува со мирни движења и балансирани чекори, потоа доскоци и потскоци со ниски потклекнувања. обилува со мимичко драмски елементи својствени за калајџискиот занаеткалаисување на садовите, бришење и светнување на тепсиите, бришење на потта на калајџиите. Конечно преставата на стариот занает е кореографија исполнета со соло настап и песна на калајџијата и песни и игри од страна на другите играорци како негови помошници во занаетот.


Билјана 

ЛокалитетОхридско, Играчки составжени Карактер на орото: Многу атрактивна кореографија која од умерено-брза финишира во брзина која му дава впечатливост на женските чекори како да се везани еден за друг. Кореографијата го прикажува традиционалниот начин на белеење на платното на бреговите на Охридското езеро, а низ самата изведба со платната се прават и фигури кој му даваат на кореографијата посебна атракција и визуелна исполнетост.


Преспански игри 

ЛокалитетПреспа, Играчки составмажи и жени Карактер на орото: Кореографија во која можат да се запазат разновидни ритми и брзина на темпо. Единствена во која женските со грациозност ја подигнуваат ногата повеќе од вообичаеното во маќедонскиот фолклор. Преставата е еден вид натпревар помеѓу жените и мажите во склоп на љубовната бајка која се пренесува прекуку игра. Финишира со сплотување и компактност со многу богатата со специфични чекори атрактивна завршница.


Жетварки 

ЛокалитетКочанско, Играчки составмажи и жени Карактер на орото: Музичко сценска престава за вековните традиции за жетвените активности. Темпераментните ора му даваат весела конотација на многу тешката активност која се презентира. гледајќи ја кореографијата на секој му станува јасно за што се работи, а тоа зборува за оригиналноста во изборот и презентацијата на сите елементи во склопот на целината која е прекрасна.


Копачија 

ЛокалитетКичевско, Играчки составмажи и жени Карактер на орото: Оваа кореографија ги синетизира Свекрвино, Четворка, Малесора и Крстачко оро. Во сите нив, со различно темпо, се изведуваат многу кореолошки елементи со грациозност во движењата, достоинство и гордост.Се истакнува македонската силна жена, достоинствена, мудра, работлива а истовремено и македонецот како силен, непокорлив, горд, воинствен, работлив но и многу надарен за игра и песна.Сето ова посматрачите ги фасцинира и ги остава без здив и преставува натпревар во игра.


Комитско 

ЛокалитетКрушево, Играчки составмажи и жени Карактер на орото: Комитското како кореографска целина преставува еден вид музичка драма. Со многу мимичко драмски елементи се преставува борбата на Македонскиот народ против османлиите и тоа на многу меланхоличен начин, така што посматрачите добиваат сознание за припремата, водењето на битката и загинувањето на јунаците во крвавата битка.На почетокот бавното темпо градира во постепено забрзување во текот на преставата за водење на битката, за да во самиот финиш в опотполен мрак се појавувамакедонската жена, со свеќа во раце манифестирајќи тага за изгубените животи на своите најмили. Музичката подлога во тие моменти ги растреперува чуствата и морници го ежат телото.


Егејска 

ЛокалитетЕгејска Македонија, Играчки составмажи и жени Карактер на орото: Кореографијата е испреплетена со надигрување и кокетирање помежу машките и женските. Започнува во бавен ритам со женско оро и нежни чекори, продолжува со машко оро ко изобилува со елеганцијата на изведбата на чекори кои се одигруваат со специфично балансирање на тежината и удари на петица, за да финишира во ритам кој е доста брз, во парови и се изведуваат елементи кои се многу атрактивни и синхронизирани со брзината и веселостана музиката.


Источна 

ЛокалитетШтип, Играчки составмажи и жени Карактер на орото: Многу динамична кореографија, во брз ритам и сиклучително брзи чекори. Спој е на повеќе изворни ора како што се Крстачко оро, единаесетката и петорката со која се финишира. Провејувањето на песната му дава посебен белег во моментите на надигрување и заведување на мажите и жените, а извиците во самата игра се многубројни и ја изразуваат гордоста, самопочитта и непоколебливоста на македонскиот народ.


Ресенски игри 

ЛокалитетРесен, Играчки составмажи и жени Карактер на орото: Синтеза на изворни ора специфични за Преспанскиот регион. Елементи и чекори кои се среќавале на веселбите во минатото за празниците и свадби. Кохезија на брзо женско и бавно машко темпо, во повеќе различни ритми на орото. Како единки, во склопот на целината, која ја изведуваат како продукт на заедничка соработка помежу КУД Таше Милошевски и нашите колеги од Грција и Албанија во рамките на проектотЗаедно за подобра Преспа“. Носијата е вистинска реткост и самата го дополнува изразот на гордост, одважност и на недопирливост. 

Играорен кор

Дигитална Збирка

„Дигитална збирка на КУД Таше Милошевски, Ресен (фаза 1)“ е проект кој го спроведува КУД Таше Милошевски. Тој претставува опсежен проект насочен кон препознавање на вредностите на традиционалните обичаи, фолклор и мелос и кон нивно соодветно вреднување и презентирање во нашата земја и пошироко. Истиот е поддржан од Министерството за култура на Република Северна Македонија, како дел од Годишната програма за остварување на националниот интерес во културата за 2022 година.РАДОВИШКИ СОБОР

Автор на кореографска постановка: Јовица Блажевски
Автор на музичката обработка: Дарко Илиевски
Локалитет: радовишко
Играчки состав: мешан (машки и женски).

Мешана кореографска постановка во која се застапени мажи и жени. Кореографската постановка претставува еден класичен македонски собор, но собор кој е веќе започнат (го нема оној почеток на соборот, каде што полека се собираат луѓето за соборот), и истиот е обележан со многу игра и песна. Играње кое преминува и во надигрување помеѓу учесниците, воедно се искажува и драмски елементи на љубовно – хумуристично додворување помеѓу една многу отракана, итра и динамична девојка и едно младо скромно момче. Самата кореграфска постановка е направена со обработка на неколку изворни ора кои се играле во радовишко поле, но некој од нив и во радовишки шоплук, станува збор за ората: -кукурику петле -Треченица -Тоска –Ситното -Пуштенка /малешевско. Ороводна песна – Покрај накрај Кате.

Текст од песна:

Покрај накрај Кате да се не удавеш. х2

Ако се удавам што те тебе брига. х2

Брига мене брига за твоите очи
за твоите очи за црните веѓи.
За црните веѓи за белото лице
за белото лице за рамната снага.ПОСЕЉЕ

Автор на постановката: Јовица Блажевски

Автор на музичката обработка: Сашо Митев
Локалитет: Долни Полог
Играчки состав: мешан, машки и женски

Кореогравска постановка инспирирана од фолклорната традиција во Долни Полог, или поточно регионот Посеље.
Поради местоположбата на Посеље, која е помеѓу две планини (Шар Планина и Жеден Планина), голем дел од населението се занимавало со сточарство. Со почетокот на зимските денови, додека сеуште не е паднат снегот по планините, стопанот (газдата) ги повикува своите овчари заедно со стадата да се симнат од планините во Посеље, и стадата се прибираат претежно во своите големи дворишта, во објекти наречени племни каде што ја поминуваат зимата. Со самото пристигнување на стадата, овчарите ги носат и добиените производи (млеко, сирење..). Радоста за прибирање на стадата и завршувањето на пасата по планините, сточарите ја искажуваат преку пеење на песни, играње на ора и сето тоа прераснува во еден мал собор во кој се приклучуваат роднините, пријателите, соседите итн.

Во самата кореогравска постановка се застапени традиционалните ора „Марица“ (женско оро), „Ајдучко“ (машко оро), „Циганчица“ (мешано оро), и исто така се обработени две песни, „Распукала Шар Планина“ и „Што ме боли главата“. Ова се ора и песни кои се најзастапени и на сите собори во Посеље, а ги има многу бидејќи секое село си има по една селска слава.
Играта се изведува во традиционална носија од регионот на Долен Полог.

Текст од песна:

Ехехејј..Жеден планиноо
Ехехејј..Шар планиноо

Распукала, распукала Шар Планина
ајде, распукала, распукала Шар Планина.

Распукала, распукала Шар Планина
ајде, распукала, распукала Шар Планина.
Ми потфати, ми потфати три овчара
ајде, три овчара, три овчара, девет стада.

Што ме боли главава ле
главава ме боли.
За главата – фино фесе
одозгора стодрам пискул.
Шарено, плетено, со срма ле везено.
А, што велиш, малој моме
да те глава боли!?

Што ме боли грлово ле
грлово ме боли.
За грлото – кован гердан
за челото – алтанче
за главата – фино фесе
одозгора стодрам пискул.
Шарено, плетено
со срма ле везено.
А, што велиш, малој моме, да те глава боли!?МАЛЕШЕВКА

Автор на постановката: Јовица Блажевски
Автор на музичката обработка: Сашо Митев и Влатко Терзиски
Локалитет: Малешевски крај
Играчки состав: мешан, машки и женски

Играта е инспирирана од богатата фолклорна традиција од Малешевскиот крај. Искористени се фолклорните традиционални вредности од тој регион, за да се прикаже една секојдневна приказна на младите. Нивно заедничко дружење, меѓусебно шегобиење (мајтапење), појавувањето на љубовните симпатии и слично.

На самиот почеток од кореографијата имаме група на девојки (другарки) кои си сретнуваат едно убаво момче кое си шетка и си свирка на своето кавалче. Девојките мудро си одлучуваат да се шегобијат, така што во една ситуација тие му ја земаат и кријат неговата шубара. Но тоа мангупче не било наивно, си имало уште една шубара, си ја става на главата и си продолжува да си свирка. По обидот девојките да му ја земат и втората шубара, тој знаејќи од првата намера на девојките, излегува помудар и си ја спасува втората шубара.
Момчето оставајќи ги девојките да си играат, да си се дружат, си заминува да си ги повика своите другари (момчиња). Сето ова е прикажано во првото оро „Беровка“

Со орото „Испајче“ се прикажува пристигнувањето на другарите на момчето, се разбира тој прв ги води напред до местото каде се девојките.
Понатаму со самиот тек на коеографијата преку песната „Јано тенка малешевке“, „Малешевското оро“, „Пантевото оро“ се пресликуваат и доловуваат драмски елементи на прикажување на љубовните додворувања и раѓањето на љубовните симпатии.
Впрочем и самата приказна завршува со предавање на еден убав цвет од страна на момчето (со кого на самиот почеток се шегуваат девојките) на една од девојките, а со земањето на цветот на девојката од момчето, таа покажува дека и тој му се допаѓа.

* ЉУБОВ, ОРО, ПЕСНА *, и „Малешевка“ на Јовица Блажевски постана ХИТ во македонскиот фолклор.

Текст од песна:
Јано тенка малешевко
мори Јано дилбер беровчанко
Јано бела ем црвена
мори Јано севда е голема
Јано бела ем црвена
мори Јано севда е голема.

Јано доста мома оди
мори Јано доста светот збори
Јано и старо и младо
мори Јано сал за тебе збори
Јано и старо и младо
мори Јано сал за тебе збори.

Кичице, кичице, кичице
кичице бујна лободо хеј.
Кичице кичице бујна лободо.
Дајми нож, дајми нож
дајми нож, дајми нож да се убодам хеј
заради, заради моми убави.

Skip to content