Средна група

Асистенти:Теодора Крстевскаи Александар Кереместевски

16.00 - 18.00

            Во работната програма за 2015/2016 година се предвидуваат следниве активности:

            Запознавање со основните чекори, држењето на телото, формирање на полукруг и круг, формирање на леса и игра на прсти на следниве Македонски игри:

- Тресеница
- Старотиквешко
- Водарки
- Повардарие
- Егејски игри

Во продолжение ќе се преминe на изучување на чекори од:

- Копачија
- Источна
- Пирин или Жетварка

По завршувањето со претставувањето на чекорите ќе се премине на формирање на кореографии.

Во месец Мај ќе се премине кон припрема за Годишниот концерт со конкретни кореографии.

Во континуитет да се потенцира, на секоја проба, на дисциплината и редот на реализирање на часовите и на основните елементи на Македонскиот фолклор кои се напоменати погоре.

 КАЛЕНДАР ЗА РАБОТА

 

ФЕВРУАРИ

 

19.02.2016

Изучување на чекори од Копачија

20.02.2016

Изучување на чекори од Копачија

26.02.2016

Изучување на чекори од Копачија

27.02.2016

Формирање на кореографија за Копачија

 

 

 

 

 

 

 

МАРТ

 

04.03.2016

Формирање на кореографија за Копачија

05.03.2016

Изучување на чекори од Источна

11.03.2016

Изучување на чекори од Источна

12.03.2016

Изучување на чекори од Источна

18.03.2016

Формирање на кореографија за Источна

19.03.2016

Формирање на кореографија за Источна

25.03.2016

Изучување на чекори од Пирин или Жетварка

26.03.2016

Изучување на чекори од Пирин или Жетварка

 

 

 

 

 

 

  

АПРИЛ

 

01.04.2016

Изучување на чекори од Пирин или Жетварка

02.04.2016

Изучување на чекори од Пирин или Жетварка

08.04.2016

Изучување на чекори од Пирин или Жетварка

09.04.2016

Изучување на чекори од Пирин или Жетварка

15.04.2016

Формирање на кореографија за Пирин или Жетварка

16.04.2016

Формирање на кореографија за Пирин или Жетварка

22.04.2016

Формирање на кореографија за Пирин или Жетварка

23.04.2016

Формирање на кореографија за Пирин или Жетварка

29.04.2016

Велики Петок

30.04.2016

Велика Сабота

 

 

 

 

 

 

 

 
 

МАЈ

 

06.05.2016

Припрема за Годишниот концерт со конкретни кореографии

07.05.2016

Припрема за Годишниот концерт со конкретни кореографии

13.05.2016

Припрема за Годишниот концерт со конкретни кореографии

14.05.2016

Припрема за Годишниот концерт со конкретни кореографии

20.05.2016

Припрема за Годишниот концерт со конкретни кореографии

21.05.2016

Припрема за Годишниот концерт со конкретни кореографии

27.05.2016

Припрема за Годишниот концерт со конкретни кореографии

28.05.2016

Припрема за Годишниот концерт со конкретни кореографии

igraorki