Пионери (мешана)

Асистенти:Кристина Поповска и Борче Трајчевски

12.00 - 14.00

            Во работната програма за 2015/2016 година се предвидуваат следниве активности:

            Запознавање со основните чекори, држењето на телото, формирање на полукруг и круг, формирање на леса и игра на прсти на следниве Македонски игри:

-  Пајдушко
-  Деветка
-  Елено
-  Старотиквешко

Во продолжение ќе се преминe на изучување на чекори од:

-  Радикалка
-  Зајачко
-  Крстачка
-  Циганчица

По завршувањето со претставувањето на чекорите ќе се премине на формирање на кореографии.

Во месец Мај ќе се премине кон припрема за Годишниот концерт со конкретни кореографии.

Во континуитет да се потенцира, на секоја проба, на дисциплината и редот на реализирање на часовите и на основните елементи на Македонскиот фолклор кои се напоменати погоре.

КАЛЕНДАР ЗА РАБОТА

 

ФЕВРУАРИ

 

20.02.2016

Изучување на чекори од Радикалка и Зајачко

27.02.2016

Формирање на кореографија за Радикалка и Зајачко

 

 

МАРТ

 

05.03.2016

Изучување на чекори од Крстачка

12.03.2016

Изучување на чекори од Крстачка

19.03.2016

Изучување на чекори од Крстачка

26.03.2016

Формирање на кореографија за Крстачка

 

 

АПРИЛ

 

02.04.2016

Изучување на чекори од Циганчица

09.04.2016

Изучување на чекори од Циганчица

16.04.2016

Формирање на кореографија за Циганчица

23.04.2016

Формирање на кореографија за Циганчица

30.04.2016

Велика Сабота

 

 

МАЈ

 

07.05.2016

Припрема за Годишниот концерт со конкретни кореографии

14.05.2016

Припрема за Годишниот концерт со конкретни кореографии

21.05.2016

Припрема за Годишниот концерт со конкретни кореографии

28.05.2016

Припрема за Годишниот концерт со конкретни кореографии

igraorki