Цицибани

Асистент: Марија Србиновска

10.00 - 12.00

            Во работната програма за 2015/2016 година се предвидуваат следниве активности:

           

            Запознавање со основните чекори, држењето на телото, формирање на полукруг и круг, формирање на леса и игра на прсти на следниве Македонски игри:

- Право
- Буфчанско

Во продолжение ќе се преминe на изучување на чекори од:

- Пајдушко
- Деветка

По завршувањето со претставувањето на чекорите ќе се премине на формирање на кореографии.

Во месец Мај ќе се премине кон припрема за Годишниот концерт со конкретни кореографии.

Во континуитет да се потенцира, на секоја проба, на дисциплината и редот на реализирање на часовите и на основните елементи на Македонскиот фолклор кои се напоменати погоре.

 

 

КАЛЕНДАР ЗА РАБОТА

 

ФЕВРУАРИ

 

20.02.2016

Изучување на чекори од Пајдушко

27.02.2016

Изучување на чекори од Пајдушко

 

 

МАРТ

 

05.03.2016

Изучување на чекори од Пајдушко

12.03.2016

Формирање на кореографија за Пајдушко

19.03.2016

Формирање на кореографија за Пајдушко

26.03.2016

Изучување на чекори од Деветка

 

 

АПРИЛ

 

02.04.2016

Изучување на чекори од Деветка

09.04.2016

Изучување на чекори од Деветка

16.04.2016

Формирање на кореографија за Деветка

23.04.2016

Формирање на кореографија за Деветка

30.04.2016

Велика Сабота

 

 

МАЈ

 

07.05.2016

Припрема за Годишниот концерт со конкретни кореографии

14.05.2016

Припрема за Годишниот концерт со конкретни кореографии

21.05.2016

Припрема за Годишниот концерт со конкретни кореографии

28.05.2016

Припрема за Годишниот концерт со конкретни кореографии

igraorki