Програма за работа 2016 година

Цицибани

Асистент: Марија Србиновска

10.00 - 12.00

            Во работната програма за 2015/2016 година се предвидуваат следниве активности:

           

            Запознавање со основните чекори, држењето на телото, формирање на полукруг и круг, формирање на леса и игра на прсти на следниве Македонски игри:

- Право
- Буфчанско

Во продолжение ќе се преминe на изучување на чекори од:

- Пајдушко
- Деветка

По завршувањето со претставувањето на чекорите ќе се премине на формирање на кореографии.

Во месец Мај ќе се премине кон припрема за Годишниот концерт со конкретни кореографии.

Во континуитет да се потенцира, на секоја проба, на дисциплината и редот на реализирање на часовите и на основните елементи на Македонскиот фолклор кои се напоменати погоре.

 

Повеќе: Цицибани

Пионери (мешана)

Асистенти:Кристина Поповска и Борче Трајчевски

12.00 - 14.00

            Во работната програма за 2015/2016 година се предвидуваат следниве активности:

            Запознавање со основните чекори, држењето на телото, формирање на полукруг и круг, формирање на леса и игра на прсти на следниве Македонски игри:

-  Пајдушко
-  Деветка
-  Елено
-  Старотиквешко

Во продолжение ќе се преминe на изучување на чекори од:

-  Радикалка
-  Зајачко
-  Крстачка
-  Циганчица

По завршувањето со претставувањето на чекорите ќе се премине на формирање на кореографии.

Во месец Мај ќе се премине кон припрема за Годишниот концерт со конкретни кореографии.

Во континуитет да се потенцира, на секоја проба, на дисциплината и редот на реализирање на часовите и на основните елементи на Македонскиот фолклор кои се напоменати погоре.

Повеќе: Пионери - мешана група

Пионери

Асистент:Ана Марковска

14.00 - 16.00

            Во работната програма за 2015/2016 година се предвидуваат следниве активности:

            Запознавање со основните чекори, држењето на телото, формирање на полукруг и круг, формирање на леса и игра на прсти на следниве Македонски игри:

- Елено
- Радикалка
- Иванден

Во продолжение ќе се преминe на изучување на чекори од:

- Костурски игри
- Битолски игри
- Пирин

По завршувањето со претставувањето на чекорите ќе се премине на формирање на кореографии.

Во месец Мај ќе се премине кон припрема за Годишниот концерт со конкретни кореографии.

Во континуитет да се потенцира, на секоја проба, на дисциплината и редот на реализирање на часовите и на основните елементи на Македонскиот фолклор кои се напоменати погоре.

Повеќе: Пионери

Средна група

Асистенти:Теодора Крстевскаи Александар Кереместевски

16.00 - 18.00

            Во работната програма за 2015/2016 година се предвидуваат следниве активности:

            Запознавање со основните чекори, држењето на телото, формирање на полукруг и круг, формирање на леса и игра на прсти на следниве Македонски игри:

- Тресеница
- Старотиквешко
- Водарки
- Повардарие
- Егејски игри

Во продолжение ќе се преминe на изучување на чекори од:

- Копачија
- Источна
- Пирин или Жетварка

По завршувањето со претставувањето на чекорите ќе се премине на формирање на кореографии.

Во месец Мај ќе се премине кон припрема за Годишниот концерт со конкретни кореографии.

Во континуитет да се потенцира, на секоја проба, на дисциплината и редот на реализирање на часовите и на основните елементи на Македонскиот фолклор кои се напоменати погоре.

Повеќе: Средна група

igraorki