Новости

Групата ПИОНЕРИ своите проби ќе ги одржува во Сабота во терминот од 14:00 часот.
Инструктор: Теодора Крстевска

За да го видите списокот кликнете на ПОВЕЌЕ...

Повеќе: Список на членови група - ПИОНЕРИ

Групата ЈУНИОРИ своите проби ќе ги одржува во Петок и Сабота во терминот од 16:00 часот.
Инструктори - Александар Кереместевски и Марија Пецалевска

За да го видите списокот кликнете на ПОВЕЌЕ...

Повеќе: Список на членови група - ЈУНИОРИ

igraorki