Групата СЕНИОРИ своите проби ќе ги одржува во Петок и Сабота во термините од 18:00 часот.

За да го видите списокот кликнете на ПОВЕЌЕ...

Р.бр. Име и презиме - Машки
Септ. Окт. Ное. Дек. Јан. Феб. Март Апр. Мај Јуни
1. Александар Кереместевски / / / / / / / / / /
2. Роберт Кереместевски / / / / / / / / / /
3. Лазе Ѓоргиевски / / / / / / / / / /
4. Стевче Црцаровски / / / / / / / / / /
5. Илче Барандовски / / / / / / / / / /
6. Борче Трајчевски / / / / / / / / / /
7. Никола Трајковски / / / / / / / / / /
8. Златко Алушевски / / / / / / / / / /
9. Саво Симоновски / / / / / / / / / /
10. Јовче Митревски                    
11. Никола Наковски / / / / / / / / / /
12. Александар Божиновски                    
13. Стефан Прцуловски / / / / / / / / / /
14. Кристијан Карапалевски / / / / / / / / / /
15. Христијан Шукуловски / / / / / / / / / /
16. Раде Ќосевски                    
17. Крсте Чакаровски                    
18. Александар Чоневски                    
19.
Димитар
                   
Р.бр. Име и презиме - Женски Септ. Окт. Ное. Дек. Јан. Феб. Март Апр. Мај Јуни
1. Наташа Ставревска / / / / / / / / / /
2. Кристина Симовска                    
3. Марија Андоновска                    
4. Марија Пецалевска / / / / / / / / / /
5. Даница Георгиевска / / / / / / / / / /
6. Маја Наумовска / / / / / / / / / /
7. Елена Ѓоргиевска                    
8. Стефани Михајловска
/ / / / / / / / / /
9. Весна Касовска                    
10. Ангела Гочевска / / / / / / / / / /
11. Елена Матвеева                    
12. Бојана Радевска                    
13. Натали Бојчевска                    
14. Кристина Пецалевска                    
15. Марија Србиновска                    
16. Теодора Крстевска                    
17. Зорица Герасовска                    
18. Зорица Нонковска                    
19. Лилјана Нонковска                    
20. Кристина Поповска                    
21. Елена Ѓоргиоска                    
22. Елена Ангеловска                    
24. Сара Младеновска                    
25. Ана Марковска                    
26.
Сања Цаловска                    
27.
Сара Цаловска                    
28.
Сара Крстиновска                    
29.
Ана Крстановска                    
30. Александра Тановска                    
31. Катерина Павловска                    
32.
Теодора Чоневска                    
33. Теодора Волчевска                    
34.
Николина Митревска                    
35.
Александра Мишевска                    
36. Елисавета Христовска                    
37.
Ивана Крушаровска                    
38.
Драгана Спасоевска                    
39.
Меги Дочовска                    

igraorki