Групата ПИОНЕРКИ своите проби ќе ги одржува во Сабота во терминот од 12:00 часот.
Инструктор: Марковска Јована

За да го видите списокот кликнете на ПОВЕЌЕ...

 

Р.бр.

Име и презиме

Сеп. Окт. Ное. Дек. Јан. Феб. Март Апр. Мај Јуни
1. Ивона Боримечковска                    
2. Кристина Василевска                    
3. Матеа Зузаровска                    
4. Леонора Касовска                    
5. Евгенија Кокаревска                    
6. Михаела Кокаревска                    
7. Бојана Лазаровска                    
8. Магдалена Маријановиќ                    
9. Марија Маријановиќ                    
10. Тамара Маринчевска                    
11. Кате Митревска                    
12. Ангела Мишевска                    
13. Даниела Мишевска                    
14. Јана Мишевска                    
15. Михаела Мушаревска                    
16. Јана Николовска                    
17. Јована Пандевска                    
18. Евгенија Петанчевска                    
19. Јована Петревска                    
20. Јована Поповска                    
21. Зорица Станковска                    
22. Михаела Станковска                    
23. Весна Талевска                    
24. Викторија Трајчевска                    
25. Лиле Филиповска                    
26. Сара Христовска                    
27. Ана Цветковска                    
28. Ана Шушевска                    

igraorki