Групата ПИОНЕРИ своите проби ќе ги одржува во Петок од 15:00 Сабота од 14:00 часот.
Инструктор - Мицевска Сара и Дечков Даниел

За да го видите списокот кликнете на ПОВЕЌЕ.

Р.бр.

Име и Презиме - Пионери Сеп. Окт. Ное. 
Дек. Јан. Феб. Март Апр. Мај Јуни
1. Јана Беличовска
                   
2. Кристина Гошаревска                     
3. Сара Диневска                    
4.  Јелена Добрович                    
5.  Марија Догу                    
6. Тамара Кевиловска                     
7.  Ева Митановска                    
8. Александра Мицалевска                     
9. Катја Мулицовска                     
10.  Марија Наумовска                    
11. Моника Наумовска                     
12. Софи Србиновска                     
13. Илијана Стојановска                     
14. Фросина Тодоровска                    
15. Мухамед Бичак                     
16. Илија Денесовски                    
17. Ангел Диновски                     
18. Кирил Ѓоргиоски                     
19. Мартин Еленчевски                     
20.  Матеј Мирчевски                    
21.  Петар Нончевски                    
22. Даниел Рунчевски                     
23.  Томче Стојковски                    
24. Петар Ташевски                     
25. Кристијан Фузевски                    
26. Алексеј Црначки Борис                    

igraorki